Simplified Style Player

Simplified Style Player

Miễn phí
Một tương tác và thời gian thực phong cách cầu thủ Casio kiểu tập tin
Người dùng đánh giá
3.0  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Simplified Style Player là một tương tác và thời gian thực phong cách cầu thủ Casio kiểu tập tin. Casio kiểu hồ sơ có người giúp đỡ rhythms và accompaniments trong Casio keyboards và bên ngoài cất giữ như MIDI mã trong một tập tin không nhận ra bởi MIDI chơi. Cái máy hát cho bạn nghe kiểu hồ sơ của PC trước khi cô quyết định để cho một tập hồ sơ của cô arranger bàn phím, và thậm chí cho anh interact với phong cách cho nên đưa ra quyết định.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận